واکسیناسیون گوسفند و بز

واکسیناسیون گوسفند و بز

واکسیناسیون:

اصطلاح واکسیناسیون شامل تکنیک های مختلفی است که به منظور ایجاد  محافظت و ایمنی در حیوان با استفاده از فعال نموئن سیستم ایمنی و دفاع اختصاصی در برابر میکروار گانیسم های ویروسی، باکتریایی و آلودگی انگلی به کار می روند. واکسن موجب فعال شدن سیستم ایمنی می شود. ممکن است حاوی میکروار گانیسم زنده،کشته شده و یا قسمتی از پیکره و تو کسین عامل بیماری زا باشند

قبل از هر گونه برنامه ریزی برای واکسیناسیون گردآوری اطلاعات زیر ضروری می باشد.

 • سن و جنس حیوانات
 • منطقه ای که دام ها سابقا در آن زندگی می کرده اند.
 • منطقه ای که دامدار تصمیم دارد دام ها را در آن نگهداری کند.
 • سابقه بیماری های مختلف در منطقه ای که دام ها نگهداری می شدند و منطقه ای که قرار است نگهداری شوند
 • سابقه واکسیناسیون دام ها
 • مدت زمانی که دامدار قصد نگهداری دام ها را دارد.
 • شرایط و روش نگهداری گله: شامل توع جایگاه( باز،بسته،مرتع) ، میزان تراکم نگهداری ، وضعیت تغذیه و …

برنامه واکسیناسیون برای دام ها باید به نحوی تنظیم گردد که بتواند محافظت لازم را در برابر ابتلا به عفونت طبیعی و در نتیجه بروز بیماری تامین نماید. در برخی موارد خسارات ناشی از مرگ یک حیوان بیشتر از هزینه واکسیناسیون تمام گله برای چندین سال است که در این صورت برنامه ریزی های لازم به منظور انجام واکسیناسیون صورت می گیرد. گاهی نیز خطر بروز یک بیماری درگله بسیار پایین و از سوی دیگر واکسیناسیون گروهی دام ها هزینه بسیار زیادی را در بر دارد که با توجه به هزینه ی تهیه واکسن مورد نظر و امکان بروز بسیار اندک بیماری از انجام واکسیناسون در برابر آن بیماری صرف نظر  می گردد. به عبارت دیگر تنها زمانی که یک گله را در مقابل یک بیماری واکسینه می نمایند که هزینه واکسیناسیون از هزینه خسارات ماشی از بروز بیماری مورد نظر کمتر باشد.

واکسن های تجاری مختلفی برای استفاده اختصاصی گوسفند و بز در دنیا وجود دارد البته از برخی از واکسن های گاو نیز برای پیشگیری از بیماری ها در گوسفند و بز استفاده می شود. واکسن های مورد استفاده در گوسفند و بز  که در حال حاضر در اخل کشور موجودند عبارتند از:

 • واکسن تب برفکی: تولید موسسه رازی و وارداتی تولید شرکت مریال فرانسه
 • واکسن لپتو سپیروز :تولید موسسه رازی
 • واکسن شاربن: تولید موسسه رازی
 • واکسن بروسلوز: تولید موسسه رازی
 • واکسن آگالاکسی: تولید موسسه رازی
 • واکسن قانقاریای عفونی کبد: تولید موسسه رازی
 • واکسن انتروتو کسی :تولید موسسه رازی
 • واکسن آبله گوسفندی : تولید موسسه رازی
 • واکسن آبله بزی: تولید موسسه رازی
 • واکسن شاربن : علامتی ( گاو ) تولید موسسه رازی ، در صورت لزوم در گوسفند و بز نیز قابل استفاد هست
 • واکسن تیلریوز گوسفندی:تولید موسسه رازی

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.