مرحله مناسب بلوغ گیاه برای سیلو کردن

مرحله مناسب بلوغ گیاه برای سیلو کردن:

از دو نظر اهمیت دارد: 1- در برداشتن رطوبت کافی و مناسب 2- به دست آوردن حداکثر مجموع مواد غذای قابل هضم از محصول

اگر گیاه خیلی جوان برداشت شود:

1- رطوبت آن بالا خواهد بود 2- دانه ها کاملا بسته ( پر ) نشده است.

اگر گیاه خیلی بالغ برداشت شود:

1- مقدارس ماده ی خشک در هنگام برداشت از بین می رود. 2- در هنگام سیلو کردن به افزودن آب نیاز است.

مرجله مناسب بلوغ برای برداشت جهت سیلو کردن:

1- ذرت بالغ ( رسیده بودن دانه ها )ک در این مرحله در ناحیه بالای دانه ها،سلول ها سیاه می شود. به این مشاهده،آزمایش خط سیاه گفته می شود که برای تشخیص زمان برداشت ذرت جهت سیلو کردن به کار می رود.

2- سور گوم دانه ای ( مایلو ): مرحله نیمه خمیری دانه ها

3- غلات مرحله شیری تا خمیری

 

کوبیدن صحیح:

الف) طول قطعات علوفه: هر چه علوفه به قطعات کوچک تری خرد شده باشد در اثر کوبیدن فشردگی بیشتری پیدا خواهد کرد،حمل و نقل آن آسان تر می شود و قطعات ریز و درشت کمتر از هم جدا می شوند. بهترین اندازه در حد یم سانتیمتر است.

ب) پخش یکنواخت علوفه،کوبیدن را آسان می کند.

زه کشی صحیح:

مایعات اضافی بایست از کف سیلو خارج می شود. به همین منظور در کف سیلو چاهی برای خروج آب اضافی حفر می کنند. مایعات ارزشمند ناشی از علوفه خرد شده را می توان با پخش نمودن لایه ای از کاه در کف سیلو جذب نموده و بعدا بهمصرف دام رسانید.

دور بودن سیلوی کوبیده شده از هوا:

دیواره های سیلو نباید شکاف داشته باشد. سطح فوقانی سیلوی کوبیده شده را باید با پلاستیک سالم پوشاند. همچنین لازم است روی سیلو ( روی سفره پلاستیکی ) پوشانده شود. بدین جهت عده ای روی آن را با لایه ای از کاه گل می پوشانند و برخی نیز تعداد زیادی لاستیک کهنه خودرو کنار هم قرار می دهند تا از ورود هوا به نحو موثری جلوگیری شود.

مواد افزودنی به سیلو :

افزودن و محلوط کردن بعضی مواد علوفه ی خرد شده ظرفیت نگهداری، ارزش غذایی و خوش خوراکی سیلو را افزایش می دهد. افزودن یک ماده به سیلو،ضرورت خوب خرد کردن، خوب کوبیدن و خوب پوشاندن روی سیلو برای ممانعت از ورود هوا را حذف نمی کند.

انواع مواد افزودنی:

الف) مواد افزودنی غذایی: آنهایی هستند کهارزش غذایی سیلاژ را بالا می برند و این مواد پس از تخمیر و آماده شدن سیلاژ همراه آنبه مصرف تغذیه ی حیوان می رسد.غلات، ملاس، اوره، و غیره از این دسته می باشند.

ب) مواد افزودنی نگهدارنده: آنهایی هستند که به مقدار کم به سیلاژ افزوده می شوند تا به انجام تخمیرات مناسب کمک گردد و از اتلاف سیلاژ کاسته می شود. بعضی از این مواد عبارتند از: اسید های معدنی، متابی سولفیت سدیم،ممانعت کننده ای رشد باکتری ها ، کپک ها، کشت های میکروبی و غیره.

این امر مهم را نباید فراموش کرد که قسمت  های سیاه شده و کپک زده سیلاژ هرگز نباید به مصرف دام ها برسند. از نظر بهداشتی حضور سموم قارچی مانند آفلاتو کسین در قسمت های یاد شده برای سلامت دام خطرناکند وموجبات بیماری های گوناگون گوارشی و متبولیک را برای دام ها فراهم می کنند.

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.