علوفه ی سیلو شده ( سیلاژ )

علوفه ی سیلو شده ( سیلاژ )

علوفه ی سیلو شده یا سیلاژ محصول تخمیر اسیدی علوفه ی سبز است که به طور فشرده و در شرایط بی هوازی در فضایی به نام سیلو دخیره شده باشد. کلمه سیلو از واژه یونانی سیروس ( siros )به معنای چاله یا گوالی ذرون زمین برای ذخیره علوفه گرفته شده است. فرایند دخیره نمودن ماده غذایی ( علوفه ) مورد مصرف دام های نشخوار کننده را سیلو کردن می نامند و محل ذخیره ی علوفه را سیلو گویند. ماده ای که توسط تخمیر از یک گیاه با رطوبت زیاد در سیلو تولید می شود را سیللاژ گویند. در ایران هم به ساختمان سیلو و هم به علوفه ی سیلو شده،سیلو گفته می شود. به ساختمان های استوانه ای و عمودی ذخیره غلات نیز سیلو گفته می شود.

سیلاژ حوب،فرآورده ی خوشخوراکی است که توسط دام های تشخوار کننده به خوبی توسط دام مصرف می شود و از تغذیه ی آن توسط حیوانات پرواری نتایح بسیار خوبی به  دست می آِد. سیلو کردن روش بسیار مناسبی برای نگهداری علوفه ی پر رطوبت است. هنگامی که خشک کردن گراس ها و لگوم ها ممکن نیست و یا در مورد فرآورده هایی مانند ذرت و یا سور گوم که با خشک کردن کیفیت آنها کاهش  می یابد سیلوکردن،نگهداری دراز مدت این گیاهان را ممکن می سازد. علوفه ی سیلو شده پس از مدت حدود یکماه برای دام ها قابل استفاده می شود و تا ماه ها از کیفیت بالایی برخوردار است. از آن به بعد به تدریج بر اثر کهنگی و تجزیه تدریجی عناصر گیاهی سیلو شده از کیفیت آن کاسته می شود.

انواع محصولاتی که برای سیلو کردن استفاده می شوند:

از تمام محصولات زراعی که به اندازه ی کافی رطوبت،قند و دیگر مواد غذایی داشته و قابلیت کوبیده شدن آنها خوب باشد می توان سیلو تهیه کرد

1- ذرت – گل گیاه،ساقه،برگ،بلال و دانه مرغوب

2- سور گوم – دانه ی سور گوم ، سور گوم علوفه ای

3-  غلات دانه ریز – به ویژه یولاف

 

شرایط اولیه برای ساختن سیلاژ مرغوب ( با کیفیت بالا ):

رطوبت مناسب : 70 -50 درصد دامنه ی رطوبت ( بهترین رطوبت 65 – 60 درصد است .)

اگر علوفه در هنگام سیلو شدن خیلی مرطوب باشد:

1- سیلو ممکن است ترش شود

2- اسید بوتریک زیاد در سیلو تولید می شود.

3- مقدار زیادی از مواد غذایی علوفه از طریق خروج آب میان بافتی از بین می رود

اگر علوفه در هنگام سیلو شده خیلی خشک باشد کوبیدن سیلو مشکل می گردد و در نتیجه ی وجود اکسیژن،تخمیرات نا مناسب انجام می شود. حرارت بالا می رود و کپک رشد می کند.

برای افزایش رطوبت سیلو به میزان 1 درصد، 19 – 15 لیتر آب به ازای هر تن علوفه ی سیلو شده مرطوب لازم است.

رطوبت علوفه ی درو شده که روی زمین ( در مزرعه ) باقی مانده باشد در یک روز آفتابی در هر ساعت 5 درصد کم میشود. اگر علوفه به صورت خرد شده روی زمین باقی بماند میزان کاهش رطوبت از 5 درصد در هر ساعت نیز بیشتر خواهد شد.

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.