پرواربندی بره بهتر است یا بزغاله؟

پرواربندی بره بهتر است یا بزغاله؟

 

به طور معمول پرواربندان،پرواربره را به بزغاله ترجیح می دهندچون معتقدند بره افزایش وزن بیشتری داشته و همچنین قیمت آن هم کمی بیشتر از بزغاله می باشد و باعث می شود سود بیشتری را نصیب پرواربند نماید. میزان افزایش وزنروزانه در بره های پرواری نژادهای مختلف از 150 تا 270 گرم و در بزغاله های پرواری از 80 تا 175 گرم می باشد.همچنین ضربی تبدیل غذایی در بره بهتر از بزغاله می باشد.

البته به این نکته هم باید توجه کرد که وزن بره ها در شروع دوره ی پروار حدود 35-25 کیلوکرم و وزن بزغاله ها حدود 18-12 کیلوگرم می باشد. در واقع قیمت یک بره تقریبا به اندازه ی دو بزغاله می باشد. به عنوان مثال قیمت 100 راس بره با میانگین وزن 30 کیلوگرم تقریبا برابر با 200 راس بزغاله با میانگین وزن 15 کیلوگرم می باشد و با توجه به میزان افزایش وزن روزانه ی آنها،اضافه وزن 100 راس بره تقریبا برابر با اضافه وزن 200 راس بزغاله می باشد.به هر حال برای مقایسه ی قدرت پروار بره و بزغاله و محاسبه ی سود حاصل از پروار آنها باید وزن زنده و قیمت خرید آنها نیز مد نظر داشت.

هرچند قدرت پروار بزغاله پایین تر از بره می باشد ولی با توجه به جمعیت قابل توجه در کور از آن می توان به منظور تولید گوشت در پرواربندیاستفاده نمود. به ویژه با روش صحیح پرواربندی و تغذیه ی کافی و مناسب بزغاله ها افزایش وزن روزانه،بازده غذایی و خصوصیات لاشه ی آنها بهبود می یابد.

بزها به دلیل اندازه ی کوچک و نسبت بیشتر سطح و وزن بدن به محیط های گرم و خشک مقاوم تر می باشند و دارای توانایی زیاد برای حفظ آب بدن هستند. ضخامت کم چربی زیر پوستی و پوشش مویی دو صفت مهم برای پایداری آنها در شرایط کویر مانند هستند. بزها به دلیل لایه ی نازک تر چربی زیر پوست نسبت به گوسفند و گاو به شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب مقاومت کمتری دارند.

پیشنهاد می شود در مناطقی که دارای تابستان های بسیار گرمی می باشد بهتر است که در فصل تابستان از بزغاله جهت پروار استفاده شود زیرا تحمل بره به گرما نسبت به بزغاله کمتر است و در فصل گرما معمولا بره ها افزایش وزن خوبی ندارند.

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.