بهداشت محوطه دامداری ( بهداشت و بیماری ها )

بهداشت محوطه دامداری

بهداشت محوطه دامداری

محوطه دامداری ها اصطلاحا به فضاها و سطوحی گفته می شوند که معمولا بهاربند، آغل و سایر سالن هاو ساختمان های یکه دامداری را احاطه کرده اند. این محوطه به طور کلی شامل خیابان، مبادی ورود و خروج کامیون ها و خودرو های مختلف است که بیشتر توسط دیواری از محیط خارج گردید اند. در این محوطه به غیر از بهاربند و ساختمان های یاد شده می توان از چاه آب، مخزن آب دامداری، فاضلاب و سیستم های مربوط به آن نام برد. این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانیم بهداشت محوطه ی یک دامداری از همان اهمیتی برخوردار است که بهداشت داخل بهاربند یا درمانگاه و امثال آن. بیشتر عوامل عفونی چاه توسط چرخ های آلوده کامیون های حمل خوراک و غیره که معمولا به سایر دامداری ها نیز آمد و رفت دارند به یک دامداری غیر آلوده سرایت می کنند. در این خصوص ایجاد حوضچه ضد عفونیدر مدخل ورودی دامداری بسیار با اهمیت است. عملیات گندزدایی چرخ اتومبیل ها به ویژه کامیون های حمل بار، خودروهای مامورین دامپزشکی و مشابهین باید کاملا اجرا شود.

برای ضد عفونی چرخ های کامیون ها و تراکتورهایی که به دامداری وارد می شوند می توان در صورت گران بودن مواد شیمایی دیگر از آب آهک استفاده کرد.

در شراطی که دامدار اجبارا از کار خانه های خوراک دام، خوراک تهیه می کند چون کامیون های حمل خوراک به دامداری های دیگر نیز رفت و آمد دارند بهتر است مواد ضدعفونی کننده را توسط سم پاش به نقاط و سطوحی که احتمال انتقال آلودگی را دارند بپاشند: این عمل از ریسک انتشار و سرایت بیماری های واگیر توسط خودرو های عمومی به مقدار قابل توجهی خواهد کاست زیرا فقط چرخ های این وسایل به تنهایی عامل پخش عوامل عفونی نیستند. در این رابطه از سود سوآور 2 درصد و یا ستریمید c با رقت 1/100 می توان استفاده کرد.

سرنگ های یکبار مصرف ، شیشه های خالی داروهای مصرف شده و ظروف پلاستیکی سرم ها، گاز، باند و پنبه های آلوده باز شده از روی زخم هاو جراحات را باید حتما به داخل بشکه مخصوص زباله منتقل کرد و کیسه محتوی این گونه مواد را خارج از دامداری برده و سوزانید.

در بهداشت محوطه باید توجه خاصی نیز به جوندگان و موش های مختلف داشت. در این مورد نباید از استفاده از تله و سموم شیمیایی اختصاصی غفلت کرد. احداث باغچه، گاکاری و کاشت درختان سایه دار هم به لطافت هوا و زیبایی محیط کمک می کند و هم در مناطق باد خیز از شدت جریان های بادهای مزاحم می کتهد.

در عین حال یکی از مارد مهم بهداشتی ایجاد موانع مناسب برای کنترل حیوانات ولگرد است. به جز سگ ولگرد احتمال نفوذ گرگ به داخل دامداری وجود دارد. مسئولان دامداری با توجه به ظرایط اکولوژیکی و جغرافیایی محل باید به طور جدی از ورود جانوران وجشی و ولگرد جلوگیری کنند. هرگونه برنامه ریزی مناسب برای سد معبر این گونه حیوانات کمک بزرگی در حفظ دام ها و پیشگیری از بیماری های واگیردار و خسارات احتمالی خواهد بود.

 

 

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.