نژاد های گوسفندان بومی ایران

نژاد های گوسفندان بومی ایران

نژاد های گوسفندان بومی ایران

 

درایران بیش از 27 نژاد گوسفند وجود دارند که جمعیت برخی از آنها در برخی از بخش های کشور به صورت چیره و بیشتر از سایر نژاد هاست. از دیدگاه ترکیب نژاد ها بیشترین جمعیت گوسفندان ایران مربوط به نژاد های بلوچی،مغانی،بختیاری و زل می باشد که در تولید گوشت نسیت به سایر توده نژادها برتری داشته اند. در ادامه مهمترین نژاد های گوسفند آمده است

 

گوسفند افشاری

 

Related image

 

گوسفند بختیاری

 

Related image

 

گوسفند بلوچی

 

Image result for ‫گوسفند بلوچی‬‎

 

 

گوسفند بهمنی

 

Image result for ‫گوسفند بهمنی‬‎

 

گوسفند تالشی

 

Image result for ‫گوسفند تالشی‬‎

 

گوسفند دالاق

 

Image result for ‫گوسفند دالاق‬‎

 

گوسفند زل (آریایی)

 

Image result for ‫گوسفند زل اریایی‬‎

 

 

گوسفند زندی

 

Related image

 

 

گوسفند سنجابی

 

Image result for ‫گوسفند سنجابی‬‎

 

 

گوسفند سنگسری

 

Related image

 

 

پیشنهاد ویژه : دانلود کتاب گوسفند افشاری

 

 

گوسفند شال

 

Image result for ‫گوسفند شال‬‎

 

 

گوسفند عربی

 

Related image

 

 

گوسفند فراهانی

 

Related image

 

 

گوسفند فشندی

 

Image result for ‫گوسفند فشندی‬‎

 

 

گوسفند قره گل

 

Image result for ‫گوسفند قره گل‬‎

 

 

گوسفند قزل

 

Image result for ‫گوسفند قزل‬‎

 

 

گوسفند قشقایی

 

Related image

 

 

گوسفند کبوده شیراز

 

Image result for ‫گوسفند کبوده شیراز‬‎

 

 

گوسفند کردی

 

Image result for ‫گوسفند کردی‬‎

 

 

گوسفند کرمانی

 

Image result for ‫گوسفند کرمانی‬‎

 

 

گوسفند کلکوهی

 

Image result for ‫گوسفند کلکوهی‬‎

 

 

گوسفند لری

 

Related image

 

 

گوسفند ماکویی

 

Image result for ‫گوسفند ماکویی‬‎

 

 

 

گوسفند مغان

 

Image result for ‫گوسفند مغانی‬‎

 

 

گوسفند مهربانی

 

Image result for ‫گوسفند مهربانی‬‎

 

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.