معرفی گوسفند افشاری

معرفی گوسفند افشاری

معرفی گوسفند افشاری

 

 

گوسفند افشاری

پراکنش گوسفند افشاری در استان زنجان و قسمتی از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان می باشد. بیشترین جمعیت و گستره مهم پراکنش گوسفند افشاری در استان زنجان بوده که شامل 65% از جمعیت گوسفندان استان و نزدیک بر 696407 راس می باشد.

رنگ غالب در گوسفندان بالغ قهوه ای متمایل به قرمز یکدست بدون لکه با دامنه ی تغییرات از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه می باشد و رنگ بدن بره ها در بدو تولد قهوه ای متمایل به سیاه بوده و به تدریج با افزایش سن رنگ بدن روشن تر می گردد. در غاین نژاد هر دو جنس بدون شاخ می باشند. روی بینی در قوچ ها اکثرا انحنا وجود دارد و در میش ها صاف یا دارای انحنای کمی است.

در این نژاد بدن دراز، نیرومند و ستبر می باشد.دنبه بزرگ و دارای یک شکاف کم ژرف در انتها است که به وسیله دنبالچه ی بلند پوشیده شده و تا زیر مفصل خرگوشی کشیده می شود.

نژاد افشاری به آب و هوای سرد عادت داشته و دارای جثه ای بزرگ بوده و از نژاد های خوب گوشتی ایران به حساب می آید. قدرت پرواری در این دام بسیار عالی بوده و بر اساس تحقیقات انجام شده و از افزایش وزن روزانه تا 280 گرم برخوردار می باشد. قسمت بیشتر گوسفندان پرواربندی های اطراف تهران را همین نژاد افشاری تشکیل می دهد.

 

پیشنهاد ویژه : کتاب گوسفند افشاری

 

گوسفند افشاری دارای چند واریته می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است:

واریته قزل افشار: واژه یقزل به معنی قرمز سیر متمایل به قهوه ای می باشد. گوسفند قزل واریته ای از نژاد افشاری است که جایگاه اصلی پراکنش آن استان های آذربایجان غربی و شرقی است ولی در میان گله ای موجو در استان زنجان نیز یافت می شود. این گوسفند دارای سری نسبتا بزرگ تر از نژاد اصلی افشاری بوده و پشم ها ضخیم تر و کم پشت تر می باشد.

واریته ی قاشقا افشار: گوسفند قاشقا افشار واریته ای از نژاد افشاری بوده که کمابیش تمامی ویژگی های این نژاد را داراست اما روی پیشانی آن لکه ای سفید رنگ وجود دارد. این گوسفند به شمار فراوانی در میان گله های افشاری دیده می شود

واریته ی قمر افشار: این گونه دارای رنگ کمابیش متمایل به خاکستری می باشد.

 

 

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.