بیماری های بره و بزغاله ( اسکریپی )

بیماری های بره و بزغاله ( اسکریپی )

اسکریپی

اسکریپی بیماری مزمن و کشنده ی گوسفند و بز می باشد وچون از لحاظ بالینی با نشانه های خارش شدید پوست و تشنج های عصبی ظاهر می شود آن را بیماری خارش و لرزش گوسفند و بز هم می گویند. در طبیعت عموما گوسفندان به آن مبتلا می شوند ولی بزها نیز به عمل اسکریپی حساس اند.

در بیتر مواقع خارش اولین نشانه ی بیماری است. شدت خارش به اندازه ای است که پشم و موهای حیوان ریخته و محل خارش بر اثر مالش با اجسام تیز و خشن زخم و خونین می شود. خارش بیشتر در پهلو ها،کپل، بالای شانه و گردن به وجود می آید و در بیشتر مواقع به طور قرینه و دو طرفی ظاهر می شود متعاقبا لرزش های عضلانی آغاز شده و شدت می گیرند. رفته رفته طرز راه رفتن حیوان نامتعادل شده و حرکات غیر عادی از خود بروز می دهد. مثلا ضمن خاراندن خود، سر را به سمت عقب به طور کشیده نگه داشته ،لب ها را از بالا به پایین برده و زبانش را مانند این که چیزی را می لیسد از دهان خارج می کند. حیوان به تدریج ضعیف و لاغر شده و به هنگام راه رفتن قدم هایش کوتاه و با احتیاط است و چنان چه عمدا تحریک شده و مجبور به دویدن شود حتما به زمین خواهد خورد.شدت خارش، افزایش تشنجو انقباضات عضلانی،عدم تعادل در اندام های حرکتی و لاغری و بی اشتهایی،حیوان را زمین گیر کرده و در وضعیت فلج عمومی او را تلف می کند.

در تمامی مراحل بیماری،حیوان تب نکرده و حرارت طبیعی بدنش تغییر نمی کند. مدت بیماری معمولا از 4 تا 6 هفته می باشد. در پاره ای مواقع علایم استفراغ، لرزش پلک ها و خیرگی چشمان. تا کنون هیچ گونه برنامه  مشخص و قاطعی برای پیشگیری و درمان اسکریپی شناخته نشده است. در بعضی مواقع برای جلوگیری از انتشار بیماری به سایر مناطق ناچار از ارسال تمامی گله به کشتارگاه می باشند.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.