انواع اسهال دردام و نحوه درمان

 

انواع اسهال دردام و نحوه درمان

 

 

اسهال زیاد به همراه لنگش و لرزش ماهيچه ها .دندون قروچه.مصرف اب زياد .بي اشتهايي. قدرت بلند شدن از زمين نداشتن .از همه مهمتر افزايش ضربان قلب وعرق كردن .قطع ناگهانى اب و غذا ……لنگش “عدم تعادل …
اسیدوز هست …
درمان انتى هيستامين و شربت سولفاديميدين …

 

اسهال خوني “كوكسيدوز هست..تراكم دام والوده بودن خوراك ..
درمان #تزریق ايورمكتين

اسهال انترويي
تيپ b .و تيپ  dتيپ بى تا 3هفتگى اتفاق مى افتد  .تیپ دى در سن ده هفتگى اتفاق مى افتد ..تیپ بى دل درد شیری گويند …
اسهال و  دل دل زدن شديد .باد كردن شكم .ترشح كمي بزاق دهاني..قبل از مرگ رعشه و تشنج و لرزش …

اسهالى که بعد از خوردن شیر از مادرى که دارو انترو تزرىق شده باشد سفید رنگ و کفى هست ..

اسهال خونى”ورم روده است .نخوردن اب ودل درد دارد ..شکم صداى قاروقور میکند .ناله میکند دام .مدفوع خشک بعداز چندروز اسهال همراه باخون …مواد هضم نشده به همراه مدفوع….
درمان شربت سولفادیمیدین ..اب خوب است..پودر او ار اس انسانى..براى نوزادان هم ماست و شربت سولفادیمیدین ..یا شربت معده انساني..

سوع هاضمه دهن دره .دل درد سبك .راه رفتن سست وبي حال …
درمان خورانيدن اب صابون يا قهوه …يا سولفات دو سود مخلوط با جوش شيرين

لاغر شدن .كم خوراك شدن وگاهى اسهال “کرم استر .
درمان “البندازول .

اسهال هاى طولانى و سبز رنگ تیره وداراى بلغم و گاهى گاهى هم خونى که با قوز شدن پشت ودندان قروچه همراه است “ازوفاگوستومم. .لوامیزول به اضافه البندازول ..نیکلو زامايد

اسهال  نخوردن شیر .وبلند نشدن از زمین …ورم مفصلى هم هست …
درمان شربت سولفادیمیدین

اگر اسهال باکتريايي باشد”انتي بيوتيك ترريق شود .نئومايسين.اسپکتينومايسين

تراكم دام .چراى زيادي .بهداشت بد ..اسهالي هست كه مديريت ضعيف هست

از شيرگیرى .جابجايي دام .اب وهوا هم دام را دچار اسهال میکند

اسهال زرد .اکسى تتراسایکلین .يا .انرو ده درصد..يا تريپریم
اسهال قهوهاى کلیستین و تترا سایکلین.
اسهال سفید لینکو ودگزا

تلو تلو خوردن واسهال نبودن و شير نخوردن..پاهاى عقب مشکل ایستادن داشتن ..پى پى آر

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.