احتیاجات غذایی گوسفند و بز

در  پرواربندی بره و بزغاله،خوراک قسمت بیشتر هزینه های جاری را تشکیل می دهد. جیره ی غذایی باید به نحوی تنظیم و تغذیه کردد که جنبه های تولید،بازده و اقتصاد رعایت شوند و بیماری و عوارض تغذیه ای در حداقل ممکن باشند

احتیاجات غذایی گوسفند و بز:

احتیاجات غذایی گوسفند و بز سن،شرایط آب و هوایی،مرحله تولیئ و غیره تغییر می کند. احتیاحات گوسفند و بز به مواد مغذی متفاوت است ولی به طول کلی می توان آنها را در دو دسته اصلی زیر قرار داد:

الف) احتیاجات نگهداری:

حداقل مواد مغذی که گوسفند و بز برای حفظ بقای خود در حالت سلامت کامل و بدون هیچ گونه تولیدی مانند رشد،تولید شیر،پشم و جنین نیاز دارد را احتیاجات نگهداری می گویند.در این حالت حیوان کاری در محیط خود انجام نمی دهد. به مقدار غذایی که این احتیاج را تامین می کند جیره نگهداری می گویند. حدودا نیمی از غذای مصرفی روزانه حیوان صرف تامن احتیاجات نگهداری می شود. تامین احتیاجات نگهداری در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. غذای مازاد بر نگهداری به مصرف تولیدات می رسد.

ب) احتیاجات تولید:

گوسفند و بز مشابه با سایر دام ها برای تولید فرآورده هایی چون گوشت و شیر به مقداری غذای اضافی علاوه بر احتیاجات نگهداری نیاز دارند و آن را احتیاجات تولید یاجیره ی تولید می گویند.

مهمترین مواد مغذی مورد احتیاج گوسفند عبارت اند از انرژی، پروتیئن، مواد معدنی، ویتامین ها و  آب

 

1- انرژی

انرژی مهمترین ماده مغذی در خوراک های بره و بزغاله است و می تواند به دلایل زیاد عامل محدود کننده باشد.بره و بزغاله ای که در مراتع فقیر  یا علوفه فوق االعده خشبی چرا می کند احتمال دارد به دلیل انرژی کم این مواد با عدم مصرف کافی و خوشخوراک نبودن مواد در دسترسدچار کمبود انرژی شود. کمبود انرژی ممکن است با کمبود سایر مواد چون پروتئین و مواد معدنی همراه شود. بدون تامین انرژی کافی، رشد و توسعه مناسب دام ها امری غیر ممکن است. کاهش وزن و کاهش مقاومت به بیماری ها از جمله عوارض کمبود انژی در بره و بزغاله هستند که ممکن است در مراحل مختلف بروز نمایند.

2- پروتین:

پروتیئن برای تماین رشد، رویش پشم،رشد جنین، تولید شیر و غیره لازم است. در نشخوار کنندگان میزان پروتئین جیره مهم تر از کیفیت آن است. به عبارت دیگر کیفیت پروتئین خوراکی در گوسفند و بز آن چنان که در حیوانات تک معده ای به صورت اسید های آمینه ضروری مطرح است مورد نظر نیست و آن نیز به علت توانایی میکروبهای شکمبه در تجزیه ساخت اسید های آمینه و ماد ازت دار است.

عوارض ناشی از کمبود پروتئین ها عبارتند از میزان رشد و بازده غذایی،بی اشتهایی،کم خونی،تجمع چربی در جگر،عقیمی،کاهش وزن بره هنگام تولد،کاهش شیر و کاهش سنتز بعضی هورمون ها و آنزیم ها

3- مواد معدنی:

مواد معدنی فقط چهار درصد از وزن بدن حیوانات را تشکیل می دهد ولی به علت نقش های مختلف در واکنش های بیو شیمایی بدن از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

4- ویتامین ها:

 

ویتامین ها مواد آلی هستند که به مقدار بسیار کم برای اعمال حیاتی بدن دام مورد نیاز بوده و به دو دسته تقسیم می شند

1- ویتامین محلول در چربی مانند ویتامین های A،D،E،K

2-  ویتامین های محلول درآّ در آب مانند وتامین های گروه B و ویتامین C

 

5_ آب

آب یکی ازحیاتی ترین مواد مغذی است. تامین آب تمیز و سالم برای بره و بزغاله یکی از ضروریات است. بره و بزغاله از مصرف آب های حاوی مزه و بوی نا مطبوع خودداری می کنند و طبعا در این شرایط تولید دام کاهش مییابد. میزان آب مصرفی بره و بزغاله در روز حدود 5 -3 لیتر می باشد.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.