پکیج آموزش پرورش شترمرغ

پکیج آموزش پرورش شترمرغ

آموزش پرورش شترمرغ

سرفصل های این آموزش:

– جوجه کشی شترمرغ

ساختاروشكل گيري تخم

پوسته تخم

ساختار

نفوذپذيري پوسته تخم

عمليات قبل ازجوجه كشي درشترمرغ

آماده سازي سالن وتجهيزات جوجه كشي

كاليبراسيون دستگاه جوجه كشي

انتخاب دستگاه جوجه كشي

تعيين ظرفيت دستگاه جوجه كشي

نحوه جمع آوري تخم

روشهاي ضدعفوني تخم

شستشوي تخم

دوددهي با فرمالين وپرمنگنات پتاسيم

اشعه ماوراءبنفش

اسپري كردن

گازازن

تشخيص كيسه هوايي

نگهداري تخم

پيش گرم نمودن تخمها

شرايط سالن جوجه كشي

عوامل موثردرجوجه كشي شترمرغ

حرارت ورطوبت دستگاه جوجه كشي

چرخش

كندلينگ

انتقال تخم به دستگاه هچر

برخي وقايع مهم دراواخردوران جوجه كشي

بعدازهچ

 

– پرورش جوجه شترمرغ

خريد جوجه سالم براي پرورش

آمادگي سالن پروش جوجه قبل ازشروع جوجه كشي وهچ

كارگران

شرايط محيطي پرورشگاه

درجه حرارت

رطوبت

تهويه

روشنايي

سروصدا

پرورش جوجه ازيك ماهگي تا سه ماهگي

 

– پرورش شترمرغ مولد

سن بلوغ

تفاوت شترمرغ نروماده

تركيب گله مولدين

فصول توليدمثلي

مديريت مولدين درفصل استراحت

چه كارهايي بايد درفصل استراحت انجام دهيد

الف- جيره خود را بلافاصله ازجيره توليد به جيره استراحت تغيير دهيد

ب- مبارزه با انگلهاي داخلي

پ- مبارزه با انگلهاي خارجي

ت- واكسيناسيون گله عليه نيوكاسل وآنفولانزا

ث- پركني

ج- جابجايي وجايگزيني

چ- درمان پرندگان بيمار

ح- خريد پرنده

خ- شناسايي پرندگان حذفي

د- گله جايگزين

ذ- تعويض بستر مولدين

فلاشينگ

مديريت شترمرغهاي مولد درفصل توليد

 

– تغذیه شترمرغ

احتياجات غذائي

پرندگان مولد

احتياجات پروتئين واسيدهاي آمينه

احتياجات مواد معدني و ويتامينها

احتياجات آب

تهيه خوراك

روشهاي تغذيه

چراي مرتعي درسيستم بازونيمه باز

عوامل تاثيرگذاربرمصرف خوراك

مديريت خوراك و آب

نوع سيستم نگهداري و پرورش

جذب آب و خوراك

فضاي خوراكدهي

زمان وشرايط خوراكدهي

كيفيت آب وخوراك

مكمل غذائي

مديريت تغذيه جوجه شترمرغ

مديريت تغذيه مولدين

تغذيه دوره استراحت

تغذيه دوره فلاشينگ

تغذيه دوره تخمگذاري توليد

روشهاي خوراكدهي مولدين

خوراكدهي به روش آزاد

روش محدوديت غذايي

توصيه هايي درخصوص مديريت تغذيه مولدين

آب آشاميدني

كيفيت آب مصرفي

مواد جامد محلول آب

سختي آب

هدايت الكتريكي

سولفاتها

آهن

منگنز

نيتراتها

ميكروارگانيسمها

اسيدتيه آب

كلريدها

فسفات

حشره كشها وعلف كشها

آزمايش آب

روش نمونه برداري از آب

ساير نكات كاربردي

 

– بیماری های شترمرغ

بيماريهاي چندعاملي

عفونت وعدم جذب كيسه زرده

انتريت

توقف حركات سنگدان

انباشتگي

بدشكلي هاي پا

بيماريهاي تنفسي

عفونتهاي باكتريايي

باكتريهاي گرم منفي

كلستريديوم ها

مايكوباكتريوز

مگاباكتريو

سايرعفونتهاي باكتريايي

عفونتهاي قارچي

درماتيت

عفونتهاي قارچي دستگاه تنفس

عفونتهاي قارچي دستگاه گوارش

بيماريهاي ويروسي

نيوكاسل

آنفولانزاي پرندگان

تب هموراژيك كريمه كنگو

ساير ويروسها

بيماريهاي تغذيه اي

كمبودها وعدم توازن

كلسيم/ فسفر

پيكا

سلنيوم ويتامين

ترشح بيش ازحد شيره معده

 

– کتاب کلیات پرورش شترمرغ

تولید مثل شترمرغ

مدیریت پرورش شترمرغ های مولد

رفتار و خصوصیات تغذیه ای شترمرغ

مواد غذایی مورد استفاده شترمرغ

ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز

تغذیه شترمرغ از سن 10 ماهگی تا زمان بلوغ

تغذیه شترمرغ در ابتدایدوره تولید مثلی

تغذیه مولدین در دوره استراحت

آب مورد نیاز

 

پکیج آموزش پرورش شترمرغ در قالب پاورپوینت و پی دی اف به صورت شکیل پس از پرداخت بلافاصله قابل دانلود می باشد.

 

.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.