آموزش نحوه دوقلو زایی گوسفند

 

آموزش نحوه دوقلو زایی گوسفند

 

 

 

یکی از مواردی که برای گله داران اهمیت و سود زیادی دارد دوقلو زایی گوسفندان می باشد. این مسئله در پرورشگاه های دام ها هم بسیار مورد توجه صاحبان پرورشگاه ها می باشد. روشی که برای دوقلو زایی تعریف شده و مورد استفاده ی دام داران قرار می گیرد فلاشینگ نام دارد. این روش در واقع یک روال است که در مدت خاصی باید مرحله به مرحله اجرا شود تا نتیجه ی مورد نظر صورت بگیرد.

🔸گوسفند دوقلو

توجه کنید که قبل از شروع مراحل فلاشینگ باید دارو های ضد انگل را به صورت خوراکی و یا تزریقی به دام ها و گوسفندان برسانیم و حمام های ضد کنه را به روال عادی و طبیعی آن اجرا کنیم. در این زمان گوسفندان باید به معاینه ی دام پزشک برسند و با توجه به نظر و تجویز دام پزشک واکسن های تب برفکی، آگالاکسی ، بروسلوز، آبله و شاربن را به دام ها تزریق کنید. بعد از آمادگی گوسفندان آنگاه مراحل فلاشینگ را شروع می کنیم.

🔸طی مدت ۱۰ روز از علوفه های کم ارزش برای تغذیه ی آنان استفاده کنید و تا جایی که ممکن است گوسفندان را با واکسن دام آنتروتوکسمی واکسینه کنید

✔️مراحل دوقلوزایی

در اولین مرحله از فلاشینگ باید ۱۰ روز گوسفند ها را در مراتع فقیر و فاقد مقادیر چشم گیر علف به چرا ببریم و اگر گوسفند ها را در پرورشگاه ها نگه داری می کنید در طی مدت ۱۰ روز از علوفه های کم ارزش برای تغذیه ی آنان استفاده کنید و تا جایی که ممکن است گوسفندان را با واکسن دام آنتروتوکسمی واکسینه کنید.در دومین مرحله از فلاشینگ باید به مدت ۱۵ روز گوسفندان را با یونجه های تازه و مواد دانه ای مانند جو و یا تریتیکاله و حتی ترکیبی از این دو مواد تبه صورت پلکانی تغذیه کنیم. در روز سیزدهم برنامه ی تغذیه ی ۱۵ روزه ی گوسفندان مرحله ی سوم فلاشینگ شروع خواهد شد. در واقع مرحله ی سوم فلاشینگ در میان مرحله ی دوم آغاز می شود.در روز سیزدهم مرحله ی دوم، باید قوچ هارا به مدت ۳ روز طوری در مجاورت میش ها قرار دهیم که فقط یکدیگر را ببینند اما نتوانند تماسی باهم داشته باشند.بعد از پایان یافتن روز ۱۵ در مرحله ی دوم، یعنی در روز ۱۶ تغذیه ی یونجه ی دام ها را قطع کرده و قوچ ها را در میان میش ها رها کنید. اما در این هنگام تغذیه ی دام ها توسط مواد دانه ای را به مدت زمان ۱۰ روز دیگر ادامه دهید. بعد از پایان یافتن این ده روز باید به دام ها و گوسفندان جیره ی نگهداری بدهید

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.