بیماری های بره و بزغاله ( بروسلوز )

Brucellosis

بروسلوز

عامل بیماری  میکروبی است که بیشتر در شیر حیوانات آلوده وجود دارد. بیماری بیشتر در اثر جفتگیری دام نر آلوده به حیوانات ماده انتقال می یابد. این بیماری در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران یافت می شود.بعضی از بزها و گوسفندان استان های اصفهان و خراسان به این بیماری مبتلا هستند. در اثر مصرف فرآورده های حیواناتی (شیر،گوشت و پنیره تازه ) که به این بیماری مبتلا هستند هستند انسان به بیماری تب مالت مبتلا می شود. میکروب این بیماری ممکن است در اثر تماس با ترشحات فرج، جفت چنین،بدن حیوان، جایگاه و لوازم آلوده به انسان انتقال یابد.

تنها نشانه ی مشخص بیماری در ماده ها، سقط چنین در ماه آخر آبستنی است. گاهی ممکن است آثار تورم پستان و تب در بزهایی که به شکل حاد بیماری دچارند دیده می شود. در دام های نر نشانه های مشخص شامل تورم مزمن بند بیضه، افزایش حجم بند بیشه، جنب بیضه و همچنین بزرگ شدن بیضه می باشد.

برای پیشگیری از این بیماری باید دام ها را بر علیه این بیماری واکسینه کرد. علاوه بر آن، اقداماتی مثل جدا نگه داشتن حیوانات تازه وارد، استفاده از حیوانات نر سالم و عاری از بیماری،جدا کردن فوری حیواناتی که بچه می اندازند و نمونه گیری آنها، دفن کردن جنین و جفت در عمق زمین و ریختن آهک روی آن، جدا کردن نوزادان از مادرانی که احتمال آلودگی که احتمال آلودگی داده می شوند و مراعات نکات بهداشتی در موقع زایش برای جلوگیری از شیوع این بیماری ضروری هستند.

 

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.