ارزیابی بره و بزغاله ی پرواری در هنگام خرید

ارزیابی بره و بزغاله ی پرواری در هنگام خرید

ارزیابی ویژگی های ظاهری بره و بزغاله ی پرواری تا حدودی از ارزیابی های مشابه روی حیواناتی مانند گاو متفاوت است چرا که در بیشتر وقت ها بدن بره و بزغاله پوشیده از پشم و مو است و قضلوت روی آنچه که در زیر این پوشش پنهان شده است مشکل تر است و نیاز به دقت و ظرافت کافی دارد. پاره ای از مواقع نیز دارنگان یا فروشندگان این دام ها قادرند با استفاده از همین پوشش پشمی عیوب ظاهری را از دید خریداران پنهان کنند. پرواربند باید اطلاع کافی از ویژگی های بارز نژادهای که خریداری می نماید داشته باشد.

به منظور بررسی ظاهری و معاینه بره و بزغاله ی قابل پروار برای خرید،ابتدا بره و بزغاله را باید در یک محیط باز و روشن به حرکت در آورد و از جمیع جهات آنها را بررسی نمود. ابتدا وضع سرزنده بودن دام را باید در نظر داشت تا دام بیمار خریداری نشود. سپس یکبار طرف راست و یک بار طرف چپ دام را ازجهت نیمرخ،شکل گردن و غیره مورد بررسی قرارداد. پس از آن،دام را از لحاظ وضعیت ارتفاع،وسعت سینه و همچنین خطوط شاقولی دست و پا مورد توجه دقیق قرار داد.سپس از بالا و ضعیت ناحیه پشت،کمر و کپل را بررسی کرد.

به طور کلی باید در این مشاهدات به موارد زیر توجه داشت:

1- آیا حیوان سالم و سرزنده است و نیرومند به نظر می آید یا بر عکس ناتوان و بیمارگونه به نظر می آید؟

2-اعضای بدن،سالم،هماهنگ و شداب به نظر می رسند یا معیوب و نا منظم هستند؟

3- آیا پاها عضلانی، قوی و حالت شاقولی نسبت به بدن دارند یا دارای انحنا و زوایای نا مناسبی نسبت به بدن هستند؟

لمس اعضای مختلف بدن برای تکمیل ارزیابی انجام شده در مرحله ول:

این مرحله می تواند به این ترتیب انجام شود

1- تست پوشش و نیرومندی عضلات نواحی پشت از نوک شانه تا سرین

2- لمس گردن و سر برای بررسی ضخامت و عاری بودن از جراحت و عوارض نامطلوب

3- بررسی عرض شانه و پوشش آن

4- لمس سفتی جناغ یا انتهای سینه. همچنین با گذاشتن یک دست بر قسمت بالای شانه و دست دیگر در زیر سینه می توان عمق سینه و طول دایره ی فرضی دور سینه را در ناحیه جلو حدس زد

5- با گذاشتن دست بر روی پاها به نحوی که انگشت شست بیرون و سایر انگشت ها به داخل باشند می توان وضعیت ماهیچه ها و فربهی عضلات را حدس زد

6-عرض کپل،وضعیت اتصال دنبه به بدن و عرض ران ها می تواد در مرحله ی بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

7- لمس عرض و پوشش کمر

تست قوس دنده ها و پوشش بدن در آن نقطه

9- گذاشتن یک دست یر بالای کپل و دست دیگر در وسط یا قسمت میانی ران برای اندازه گیری عرض یا عمق ناحیه لگن

10 تست پشم در شانه، پهلوها و ران: با گرفتن کف دست به بیرون پشم ها را باز کنید تا فضای بین پشم به خوبی مشاهده شود.

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.