انواع آبشخور ( آبخوری ) مورد استفاده برای بره و بزغاله

 آبشخور

 

آب مهمترین مصرفی بره و بزغاله است. دام ها آب آلوده و کثیف را دوست ندارند و از مصرف آن امتناع می کنند. هرچه آب تمیز تر باشد تمایل دام به مصرف آنافزایش می یابد. آب آبشخور دام باید روزانه کنترل شوند و در صورت نیار آبشخور نظافت شوند.   آبشخور ها حداقل هفته ای یکبار خالی و ب وسیله برس تمیز شود. رشد جلبک های سبز- آّبی ممکن است باعث مسمومیت دام شود بنابراین رشد آناه در آبشخور باید جلوگیری شود. برای این منظور می توان از کات کبود استفاده نمود.

استفاده از آبشخورهای حوضچه ای با مخزن پلاستیکی، فلزی و ساخته شده از مصالحی مثل آجر و سیمان نیز در پروار بندی بره و بزغاله متداول است. در صورت استفاده از آبشخور های فلزی باید از آهن گالوانیزه استفاده کرد تا زنگ نزند. برای ساخت آبشخورهای فلزی می توان از آبگرمکن های گالوانیزه دست دوم نیز استفاده کرد که ارزان تر تماممی شود. برای ساخت آبشخورهای پلاستیکی می توان از بشکه هایی که برای نگهداری اسید و غیره استفاده می شود استفاده کرد. آبشخورهای پلاستیکی به علت نداشتن مشکلات زنگ زدگی و دوام بیشتر، بهتر از آبشخورهای فلزی می باشد. برای آین که آبشخور ها همیشه دارای آب کافی باشند می توان از شناور های کولر آبی استفاده نمود و برای جلوگیری از شکسته  شدن این شناور ها توسط بره و بزغاله می توان از حفاظ آهنی استفاده کرد.

ارتفاع آبشخور ها باید حدود 40 -30 سانتیمتر، عمق حدود 30 سانتمیتر و عرض آن خدود 40 سانتیمتر باشد. طول آبشخور به تعداد دام بستگی دارد که معمولا به ازای هر راس بره یا بزغاله 5- 3 سانتی متر در نظر می گیرند. در نظر گرفتن یک خروجی فاضلاب برای خروج آّ های باقیمانده در آّشخور و نظافت آن لازم و ضروری است. استفاده از شناور یا سایر آبزاری های تنطیم کننده جریان آّ، کمک زیادی به کاهش هزینه های کارگری و وجود آب کافی داخل آبشخور می کند.

یک بره یا بزغاله ممکن است در یک روز 3 تا 5 لیتر آب مصرف کند. بهتر است حداقل 2 یا 3 آبشخور برای بره و بزغاله پیش بینی شودتا از تراکم بیش از حد دام برای مصرف آب و همچنین از خیس شدن جایگاه آنها جلوگیری شود. آبشخور باید در محل مناسبی نصب شده باشد. برای مثال از آخور دور باشد تا بره و بزغاله نتواند در حین این که خوراک را در دهان فرو نبرده آب بیاشامد و مقداری از این خوراک را وارد آآآب کرده و باعث آلودگی آبشخور شود. اطراف آبشخور باید به نحوی طراحی شده باشد تا آبی که به هر صورت ممکن است از آن بیرون بریزد جمع آوری و از محیط خارج شود و باعث باتلاقی شدن  آن محل و کپک زدن موادی که مرطوب خواهند شدن نگردد.

در نقاط سر سیر به غلت شرایط سخت آب و هوایی و سرمای بیش از حد، معمولا آخور و آبشخور را در محل آغل نیز در نظر می گیرند تا اولا آب و خوراک در محیط بیرون و در تماس با اهوای سرد منجمد نشود و ثانیا دام ها بر اثر برارش باران و برف یا وزش باد های شدید کمتر آسیب ببینند. جای آّشخورها نیز بهتر است در وسط و ابتدای شروع قسمت مسقف در نظر گرفته شود تا هم دسترسی عموم دام ها باشد و هم توسط گرد و خاک و غیره زیاد آلوده نشود و در عین حال زمستان ها نیز به ندرت ممکن است آّ در آن نقطه یخ بزند.

در جایگاه های باز یا نیمه باز که بیشتر در نواحی معتدل و گرمسیر رایج هستند آخور ها و آبشخور هها معمولا در بهاربند قرار می گیرند. این موضوع از چند جهت اهمیت دارد. اول این که دام ها برای تغذیه و نوشیدن آب به محیط خارج از آغل زفته و از نورو تهویه طبیعی استفاده می کنند. دیگر این تراکم بره و بزغاله در آغل کاهش یافته بنابراین آغل دام کمتر آلوده و کثیف می شود.

در صورت وجود آخور و آبشخور در بهاربند باید از یخ زدن آب و یا خیس شدن خوراک در فصل زمستان بر اثر بارش باران و برف جلوگیری کرد. استفاده از گرم کننده ای مخصوص و پوشاندن سطح لوله ها با عایق مناسب تا حد زیادی این مشکل را حل خواهد کرد. از طرفی نصب سایبان روی آخور ها از خیس شدن خوراک برا اثر بارندگی می شود. این سایبان ممکن است از مواد ساده و ارزان قیمتی مثل چوب، پوشال و یا مصالح مقاوم و یا مصالح گران تری از جمله صفحات ایرانیت و یا شیروانی های فلزی تهیه شود.

آبشخور دام را ضمن این که با آب تمیز و مستمر پر می کنید هر هفته باید آن را کاملا تخلیه و کف حوضچه و دیوارهایش را کاملا تمیزکنید. اگر آب حوضچه ها تعویض نگردند و یا دیر تخلیه شوند به سرعت به مرکز رشد و نمو اغلب میکروار گانیسم ها تیدیل می گردند و دیواره هایش توسط خزه ها و جلبک های سبزآبی پوشیده خواهند شد. در چنین شرایطی بهداشت کل گله در خطر است. بنابراین آّ این گونه مخازن را بلافاصله باید تخلیه کنند کف و دیواره ها را تراشیده و کاملا تمیز نمایند.این گونه حوضچه ها را ضمن ضدعفونی باید 2 الی 3 روز خالی مگه دارند تا بکلی خشک و عاری از آلودگی ها گردد. در این موقع باید ار آّشخورهای ذخیره اشتفاده کرد. برای ضد عفونی آبخشور می توان از کات کبود استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.