هانگار علوفه ( انبارعلوفه در فضای باز )

هانگار علوفه

 

یونجه ی تازه را پس از چیدن نیمه خشک کرده و به طریق مکانیزه بسته بندی می کنند و با نخ های ویژه آن را محکم می بندند. وزن خشک هر یک از بسته های یونج که به شکل مکعب هستند حدود 20 کیلوگرم است. این نوع بسته بندی حمل یونجه را آسان و چیدن آنها را بر روی هم به خوبی امکان پذیر نموده ضمن استفاده بهبنه از فضا و ارتفاع جایگاه از ریخت و پاش و ضایعات نا خواسته جلوگیری می کند.

یونجه ی سبز هنگام چیده شدن به دلیل تازگی و آبداری سنگین است. به این جهت پس از چیدن و بسته بندی که تماما با ماشین های ویژه انجام می شود چند روز به همان وضع بر روی مزرعه باقی می ماند. به طوری که بخش عمده ای از آب خود را ازدست داده و خشک می شود از این به بعد است که بسته های مکعبی شکل یونجه را به دامداری می برند و در محل های خاصی ( هانگار علوفه ) از چار طرف کاملا باز است و فقط دارای سقف می باشند روی هم و با ترتیب منظمی میچینند. در این روش یونجه خشک شده تقریبا 80 درصد از کیفیت اولیه خود را حفظ می کند و بره و بزغاله ی پرواری ازآن با میل و اشتهای فراوان استقبال می کنند.

از نظر بهداشتی یونجه های انبار شده هرگز خطری جدی برای دام ها ندارند مگر این که به دلیل داشتن رطوبت اولیه و با نفوذ آب بران و امثال آن خیش شده باشند. در چنین شرایطی است که قارچ ها و کپک ها در آن رشد و تکثیر می یابند و سبب فساد یونجه های ذخیره شده می گردند. از یونجه های کپک زده و فاسد هرگز نباید برای تغذیه ی دام استفاده کرد. سموم قارچ های تکثیر یافته در یونجه و انبار شده نه تنها برای سلامت دام خطرناک است بلکه دفع آنها از طریق شیر و گوشت برای انسان زیان آور است. بنابراین برای حفظ کیفیت غذایی و ایمنی بهداشتی یونجه های انبار شده اولا باید تا حد امکان آنها را به صورت خشک شده و با حداقل رطویت انبار کرد و ثانتیا با پیش بینی قبلی از لحاظ نفوذ و غیره در جایگاه ذخیره یونجه از خیس شدن احتمالی جلوگیری نمود.

کف جایگاه نگهداری یونجه ی خشک باید از بتن بوده و از محوطه  اطراف خود قدری بلند تر باشد. این جایگاه از چهار طرف باز است و سقفی شیب دار با آب روی های مناسب برف و باران را به کانال های مربوط هداست می کنند. در چنین جایگاهی به علت تهویه ی طبیعی و جریان دائمی هوا کیفیت یونجه های ذخیره شده تا فصل به دست آمدن یونجه ی سبز به  خوبی حفظ می گردد.

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.