واکسنهای مورد نیاز گله بوقلمون گوشتی

علی رغم وجه تشابه زیاد بین بوقلمون و مرغ، برنامه_واکسیناسیون این پرنده ها متعاقب بیماریهای متفاوت و مقاومت متفاوتشان نسبت به بیماریهای مشترک، با هم تفاوت بسیاری دارند.

در گله های بوقلمون گوشتی در مناطق مختلف کشور و با توجه به بیماریهای موجود در منطقه از واکسنهای نیوکاسل، آنفلوانزا، تیآرتی و ندرتاً آبله استفاده میشود.
تأکید دارم با توجه به بیماریهای موجود در منطقه و شرایط آب و هوایی و فاکتورهای متعدد دیگر، برنامه واکسیناسیون هر مزرعه با مزرعه دیگر متفاوت است.

با توجه به عدم وجود بیماریهایی همچون برونشیت عفونی و گامبرو در بوقلمون، تجویز واکسن این بیماریها در این پرنده، کاملاً و قطعاً اشتباه است.

در مناطق بدون ریسک تی آر تی برنامه واکسیناسیون پیشنهادی به شرح زیر است:

 1. پایان هفته نخست:
  الف) زنده نیوکاسل – کلون – یک دز قطرهچشمی به همراه یک دز قطرهبینی
  ب) کشته دوگانه نیوکاسل_آنفلوانزا – دو دز تزریق زیرجلدی پشت گردن
 2. پایان هفته پنجم:
  زنده نیوکاسل – کلون – دو دز برای هر پرنده – اسپری
 3. پایان هفته نهم:
  مثل هفته اول
 4. پایان هفته دوازدهم:
  مثل هفته پنجم

در مناطق با حساسیت بیشتر یا کمتر یا وجود بیماریهای تی آر تی و آبله تغییرات در این برنامه ایجاد میشود.

⚠️ این برنامه به هیچ عنوان برای عموم فارمها تجویز نمیشود و تنها به عنوان نمونه ای برای همکاران دامپزشک آورده شده است.

⚠️ برنامه واکسیناسیون تنها توسط دامپزشک مسئول فارم تعیین و تجویز میگردد.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.