بهاربند (محل گردش )

 

 

بهاربند

بهاربند (محل گردش )

بهاربند در جایگاه پرورش بره و بزغاله معمولا شامل یک محوظه ی باز و بدون سقف است که درست در جلوی آغل واقع شده و توسط دیوار ها یا نرده هایی به ارتفاع 1 تا 1/2 متر محصور شده است. در بهاربند، دام ها می توانند به گردش پرداخته و از نور مستقیم خورشید و هوای آزاد استفاده کنند.

بهتر است بهار بند دام ها در ضلع جنوبی یا شرقی آغل باشد. این امر باعث استفاده بهتر و بیشتر بره و بزغاله از نور و گرمای خورشید به ویژه در روزهای سرد زمستان خواهد شد. همچنین نور خورشید باعث خشک شدن بستر و ضد عفونی جایگاه می شود که این موضوع بر سلامت دام ها تاثسر مثبت دارد.وجود آخور ( خوراک خوری ) و آبشخور ( آبخوری ) در بهاربند به دام ها امکان می دهد تا علاوه بر قدم زدن در این محوطه، خوراک و آّ مورد نیاز خود را تامین کند. در نواحی سرد سیر و پرباران بهتر است آخور ها و آبشخورها در محل آغل نیز ساخته شود تا دام ها هنگام مصرف خوراک یا نوشیدن آّ از سرمای هووا و یا بارش باران مص.ن بمانند. وسعت بهاربند مطابق با تعداد دامی است که در یک دامداری نگهداری می شود اما به طور کلی و با توجه به امکانات دامدار هر چه مساحت بهاربند بیشتر باشد برای بره و بزغاه بهتر است زیرا دام ها آزادانه تر به گردش پرداخته و ججایگاه آنها به علت وسعت بیشتر دیر تر بر اثر تجمع کود و فضولات آلوده می شود.

بهتر است برای پوشش کف بهار بند از بتن ااستفاده شود. در بعضی مناطق از کف های خاکی ( شفته آهک کوبیده شده ) استفاده می شود. قیمت تمام شده کف های خاکی در مقایسه بتن کمتر می باشداما نگهداری ، نظافت و ضد عفونی آنها مشکا است. سطح کف بهار بند باید حدود 15 الی 20 سانتی متر بالاتر از سطح اراضی اطراف در نظر گرفته شود. لازم است در کف سازی بهاربند از قسمت شمال به جنوب شیب بندی مناسب انجام گیرد.

به منظور حصارکشی بهابند، میتوان از مصلح ساختمانی مختلفی مثل چوب ، لوله های قلزی، آجر و بلوک سیمانی استفاده کرد. در ساخت حصار باید به استجکام آن توجه خاصی نمود زیرا دام ها دائما با حصار ها در تماس بوده و ممکن است بر اثر صدمات فیزیکی، حصار ها هرچند وقت یکبار نیاز به تعمیر داشته باشند. میزان استحکام مورد نیاز با توحه به نوع دام متغیر است. در صورت استفاده از آجر برای خصار کشی بهار بند، ضخامت دیوار باید بین 10 الی 15 سانتیمتر باشد و چیدن دیوار های ضخیم ضرورتی ندارد.

فضای باهر بند با فضای داخل دامداری به وسیله دری که به سمت بیرون باز و بسته می شود ازتیاط می یابد. این در نیز که در واقع مدخل اولیه جایگاه است باید از وسعت کافی برخوردار باشد و معمولا به شکل نرده ای است. عرض این در را حدود 1/5 تا 3 متر در نظر می گیرند.

 

در جداول زیر در مورد تعیین مساحت اختصاص یافته به آغل و بهار بند بره و بزغاله ارائه شده است. ممکن است ابعاد پیشنهاد شده در منابع علمی مختلف اتدکی با با هم متفاوت باشند. معمولا این تفاوت ها ناشی از تفاوت نژاد دام ها ، تنوع آب و هوایی و تفاوت در نوع کف و سیستم طراحی جایگاه های گوسفند و بز در مناطق مختلف است. در تعیین مساحت مورد نیاز برای آغل و بهار بند به ازای یک راس بره  یا بزغاله عوامل متعددی از جمله وزن  بدن و جثه دام ، نوع کف جایگاه، سیستم مدیریت کود، نوع و میزان تهویه ، شرایط آّ و هوایی منطقه ، جنس دام ، نژاد و سن دامها باید مدنظر قرار بگیرد

 

مساحت مناسب یرای آغل و بهار بند به از ازی هر راس بره و بزغاله ( متر مربع )

بره 12-3 ماه

بزغاله 12-3 

آغل                  1/5 -1

1/4- 0/9

بهاربند        3- 2  3- 2

 

ابعاد مناسب برای ساخت جایگاه آغل و بهار بند بره و بزغاله ( متر )

ارتفاع سقف آغل عرض در آغل عرض در بهاربند ارتفاع نرده های بهار بند
بره 3-4

2-3

3- 1/5

1-1/2

بزغاله 3-4

2-3

3- 1/5

1-1/5

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.