کتاب اصول صحیح ساخت جایگاه دام

آشنایی با عوامل مؤثر بر ترکیب شیر گاوهای شیرده

استرس گرمایی ومدیریت کنترل آن درگاو شیری

بیماری های تلیسه و گاو آبستن

اثر خشکسالی در دام ها

کتاب تکنیک ها و اصول عملی گاوداری

اهمیت تغذیه آغوز در گوساله های شیرخوار

پرورش تلیسه های جایگزین

فیلم آموزشی اصول بهسازی جایگاه دام

پکیج ویژه گاوداری ( کتاب، فیلم و طرح توجیهی )

استفاده از ضایعات و پسماندهای فراوری شده کشاورزی در تغذیه دام

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

0
دریافت کد تخفیف در کانال تلگرام دام شاپ.
عضو می شوم!