عوامل کمتر غذا خوردن دامها

عوامل کمتر غذا خوردن دامها

 

 

 

1- ماده خشک جیره کمتر از 50 در صد باشد.
✅ یعنی همانگونه که خشک بودن جیره ، میل دام ها به خوردن را کاهش می دهد ، زیاده روی در اضافه کردن آب به جیره هم میل دامها به خوردن را کاهش می دهد.

2⃣ – خالی ماندن آخور یا بخش هایی از آخور ( عدم پخش یکنواخت خوراک موجب گرسنه ماندن دام های ضعیف تر می شود ) .

3⃣ – فضای ناکافی و ازدحام دام ها کنار آخور .

4⃣ – فیبر جیره بیشتر از مقدار استاندارد باشد .

5⃣ – نمک به اندازه کافی در جیره نباشد .

6⃣ – دسترسی به آب خوری راحت نباشد یا کیفیت آب مناسب نباشد .
✅ آب خوری مناسب حجم کمی آب در خود جای داده و در حین مصرف دام ، آب تازه را بوسیله شناور به داخل آب خوری تزریق می کند.

7 – مواد خوراک کپک زده باشد .

8- باقی ماندن خوراک وعده قبلی در آخور و بو گرفتن خوراک .

9- مواد علوفه ای ( یونجه / کاه / سیلو ) بی کیفیت باشد .

10 – استرس گرمایی یا تهویه نامناسب .
✅ این عامل در شرایط اقلیمی کشور ما (گرم وخشک) و به ویژه در دامداری های با سازه قدیمی ( ارتفاع سقف کمتر از میانگین 4 متر ) عامل ویژه محسوب می شود .

11- زیاده روی در مصرف منابع پروتئین عبوری ( پودر ضایعات ماهی و طیور )

 

مطالعه بیشتر