بهاربند مناسب پرورش گوساله

 بهاربند (غیر سرپوشیده):

 بهاریند شامل یک محوطه ی باز و بدون سقف است که درست در جلوی اصطبل واقع شده و به وسیله دیوار به ترمهایی به ارتفاع ۱ تا ۱ / ۲ متر پوشیده شده است. در بهاريند، دام ها می توانند به گردش پرداخته و از نور منة خورشید و هوای آزاد استفاده کنند. در جایگاه های باز، نحوه قرار گرفتن اصطبل و بهاربند به گونه ای استی دام ها می توانند به صورت آزادانه بین بهاربند و اصطبل حرکت می کنند بنابراین در یک زمان ممکن است تعدادی از گوساله ها در اصطبل و تعدادی از آنها در بهاربند باشند. در جایگاه های باز، محل آخور و آبشخ گوساله ها را در محوطه ی بهاربند در نظر می گیرند بنابراین در جایگاه های باز، محوطه بهاربند محل مصرف خوراکی و نوشیدن آب گوساله ها نیز محسوب می شود و دام ها به صورت میانگین ۸ تا ۱۲ ساعت از ساعات شبانه روز را در آن سپری می کنند، در نواحی سردسیر و پر باران بهتر است آخورها و آبشخورها در محل اصطبل نیز ساخته شود تا دام ها هنگام استفاده خوراک یا نوشیدن آب از سرمای هوا و با بارش برف و باران مصون بمانند.

پکیج ویژه گاوداری

بهتر است بهاربند در سمت آفتاب گیر اصطبل (جنوب با شرق) ساخته شود تا گوساله ها از بیشترین نور خورشید در طول روز بهره ببرند. همچنین نور خورشید موجب خشک شدن بستر و ضدعفونی جایگاه می شود

که این موضوع بر سلامت گوساله های مثبت دارد. اگر اصل گوساله پشت به باد ساخته شود می تواند به عنوان یک بادشگن عمل کرده و گوساله ها در بهاریتد از وزش بادهای شدید در امان بمانند بر پایه یک قانون کلی اندازه مورد نیاز برات بهاربند گوساله های پرواری، کم کم برابر با ابعاد اصطبل آنها و حداکثر دو برابر مساحت اصطبل آنها است. بنابر این مباحث بهارند برای هر راس گوساله پرواری نزدیک به ۵ تا ۱۰ متر مربع است درهای اصلی و فرعی در جایگاه گوساله ها باید به گونه ای طراحی شوند که امکان رفت و آمد کارگرها، رام ها و ماشین آلاتی مانند تراکتور به منظور جمع آوری کرد و با توزیع خوری و بستر دام ها به راحتی امکان پذیر باشد. معمولا درهایی به عرض ۳ متر برای این منظور مناسب اند. بهتر است در هریک از این بخش ها، راهروهای مخصوصی برای رفت و آمد افراد در نظر گرفته شود تا کارگرها برای سرکشی به دام ها مجبور نباشند مستقیم وارد اصطبل و بهاریند گوساله ها شوند. این موضوع به دلیل آن است که گوساله های پرواری به ویژه در پایان دورهی پرواربندی که به بیشترین وزن خود می رسند غیر قابل اعتماد و خطرناک هستند و در بسیاری از موارد موج ، صدمه دیدن کارگرها و حتی مرگ آنها می شوند. برای پوشش کف بهاریند باید حتما از بتن استفاده شود. در بعضی مناطق از کف های خاکی (شنته آهک کوبیده شده) استفاده می شود. قیمت تمام شده کف های خاکی در مقایسه با نشت کمتر می باشد اما نگهداری، نظافت و ضد عفونی آنها مشکل است. در مناطق خیلی مرطوب و بارانی که زهکشی خاک به خوبی انجام نمی گیرد کفبمانی شیدار، مناسب تر و بهداشتی تر خواهد بود سطح کف بهاریند باید حدود ده تا ۲۰ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین های اطراف در نظر گرفته شود. لازم است در کف سازی بهارند از سمت شمال به جنوب شیب بندی مناسب انجام گیرد به منظور حصارکشی بهارید، می توان از مصالح ساختمانی گوناگونی مانند چوب، لوله های فلزی، آجر و بلوک سیمانی استفاده کرد. در ساخت حصار باید به استحکام آن توجه خاصی نمود زیرا گوساله ها دائما با حصارها در تماس بوده و ممکن است بر اثر آسیب های فیزیکی، حصارها هر چند وقت یکبار نیاز به تعمیر داشته باشند. در فصل زمستان و بارندگی به علت مسایل بهداشتی زیر قسمت سر پوشیده را از کاه و کلش ضخیم می پوشانند تا بستری گرم برای گوساله ها باشد. اگر بستر رشوت زیادی داشته باشد باید سریع کف اصطبل تمیز گردد و در صورت امکان این عمل هر روز انجام شود. قسمت به رتن تبر بهتر است هر روز تمیز شود و کمی آهک خشک بر روی بتون کن جایگاه ریخته شود تا ریسک بیماری هایی مثل لنگ و پوسیدگی سم به وجود نیاید اهمیت نظافت و پا کبریگی بهاربند کمتر از اهمیت نظافت اعطال گوساله ها نیست زیرا معمولا دفع کود و ادرار گوساله ها در بهارند بیشتر است و به دلیل وجود آبشخور گوساله ها در این محل، کف محوطهی بهاریند، بیش از اصطبل در برابر خیس شدن و رویت قرار دارد. بنابراین بهاریند گوساله ها باید دارای شیب کافی (۲ تا ۵ درصد) و کانال فاضلاب و زهکش مناسب باشد.

مطالعه بیشتر