اصطبل مناسب پرورش گوساله

اصطبل (سر پوشیده):

 به بخش سر پوشیده جایگاه گوساله ها اصطلبل گفته می شود. در جایگاه های باز، اسلا حداقل در یک با چند جهت، فاقد دیوارهای جانبی بوده و هوا و نور به صورت آزاد وارد آن می شود اصطبل گوساله ها معمولا به سمت جنوب با شرق (رو به آفتاب) و پشت به باد ساخته می شوند. برای جلوگیری از ورود آب و فضولات از بهاربند به اصطبل، بهتر است ارتفاع این محل دتا ۱۰ سانت بالاتر از بهاربند در نظر گرفته شود. همچنین بهتر است شیب کف اصطبل به سمت بهاريند با کانال فاضلاب باشد آب و فضولات در اصطبل گوساله ها جمع نشود. ارتفاع دیوار اصطبل در قسمت شروع سقف که به سمت ناحیه باز و جنوب قرار دارد نزدیک به 5/3  متر و در انتها که در سمت شمالی بهاربند است نزدیک ۳ متر باید باشد. دیوارهای اصطبل به طور معمول تا سقف ام امتداد می یابد ولی در مناطق گرم ممکن است تا فاصله نیم متری از سقف باز بماند یا بدون دیوار باشد

 اندازه ی سقف از لبه ی آزاد جنوبی تا دیوار شمالی را بر حسب تعداد گوساله می توان تغییر داد اما به طور کلی نزدیک ۱۰ متر اندازه می گیرند و فاصله میان دو دیوار شرقی و غربی بهاربند را تا ۳۰ متر هم نظر گرفت. در هر حال اندازه باید به گونه ای باشند که حرکت دام و زندگی در زیر بخش سریون آسانی انجام شود. مساحت اصطبل مورد نیاز برای هر رأس گوساله پرواری ۳ تا ۵ متر مربع می باشد از آن جا که گوساله ها در طول روز نزدیک به نیمی از وقت خود را در اصطبل می گذراند بنابراین کیفیت ساخت نحوه طراحی اصطبل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فراهم دما، نور و تهویه کافی در این محل مستقيما سلامت و تولید گوساله های پرواری موثر است. در ساخت و طراحی اصطبل تا حد امکان باید از مصالح میگی بادوام و در عین حال ارزان قیمت استفاده کرد.

پکیج ویژه گاوداری

تهیه ی یک سقف بادوام و نفوذناپذیر، ساخت دیوارهای جانبی محکم به ویژه در برابر وزش باد، طوفان و با آسیب های فیزیکی و انتخاب جنس کف و سیستم فاضلاب مناسب از موارد مهمی است که در ساخت و طراحی ابتدایی اصطبل باید مد نظر قرار گیرد زیرا در صورتی که هر یک از موارد گفته شده در ساخت واحد پرواربندی مدنظر گرفته نشوند ساخت دوباره و یا ترمیم آن پس از اتمام و تکمیل بنای پرواربندی دشوار و هزینه بر خواهد بود مصالحی که برای ساخت سقف استفاده می شوند باید پایدار و در عین حال سبک بوده و نسبت به نزولات آسمانی غیر قابل نفوذ باشند. از آنجا که بیشترین میزان انتقال گرما از طریق سقف انجام می شود بنابراین مصالح مورد استفاده در سقف باید تا جای ممکن در برابر حرارت و سرما عایق بوده و دما را در زمستان و تابستان در دام مناسب حفظ کنند. سقف اصطبل می تواند به صورت شیروانی فلزی، ایرانیت (سیمانی) و آجری(ضربی که از سقف های شیروانی فلزی با سیمانی، در دامداری ها بیشتر رواج یافته است که علت آن اسامیاستفاده و سرعت نصب مناسب، اقتصادی بودن قیمت، وزن کمتر نسبت به سقف های آجری و انعقالنسبت به سقفهای آجری و انعطاف پذیری بیشتر   در جابجایی، تعویض و یا تعمیر این نوع سقف ها است. شیروانی فلزی به شدت گرما را از خود عبور می دهد و برای بخش های گرمسیر مناسب نیست. سقف های آجری (ضربی) برای مناطقی که تابستان های بسیار گرمی دارد بسیار مناسب است و بهتر است در این مناطق از این نوع سقف استفاده شود.

در نظر گرفتن شیب مناسب برای سقف اهمیت بالایی دارد. هرچه شیب بیشتر باشد آب باران و برف بر روی سقف بهتر جریان یافته و به پایین می ریزند. شیب سقف های شیروانی را معمولا ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر می گیرند. در انتخاب جهت مناسب برای شیب سقف، تا جای ممکن شیب سقف باید به سمت پشت محل اصطبل تنظیم شود تا آبهای جاری از سقف به درون بهاربند دام ها نریزد.

  دیوار اصطبل باید از مصالح ساختمانی با دوام تشکیل شده و کم کم تا ارتفاع یک و نیم متری از کف دارای پوشش ترمیماتی باشد. وجود این پوشش سیمانی، شستشو و ضد عفونی قسمت های پایین دیوار را که با برابر آکردگی متد را آسان می کند

کف اصطبل بتن می باشد. استفاده از کف های خاکی به ویژه در بهترین نوع مصالح برای پوشش مرطوب و بارانی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود. کف اصطبل گوساله ها معمولا با یک بستر نرم و پوشانده می شود تا گوساله ها هنگام استراحت آسیب نبینند و احساس راحتی بیشتری نمایند.

مطالعه بیشتر